Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang chủ trì kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh tại huyện Hàm Yên

Ngày 22/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Sở GDĐT kiểm tra thực tế công tác thực hiện Nghị Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh tại huyện Hàm Yên.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tô Thị Nhân, Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện Sở GDĐT.

Đến thăm và làm việc tại Trường Mầm non Nhân Mục và nhóm trẻ tư thục Siêu Chíp, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn và công tác tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non. Đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ sở GDMN đã khắc phục khó khăn để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời, chia sẻ, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, đặc biệt đối với công tác huy động trẻ đi học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập.

Nhân dịp chuẩn bị cho năm học mới, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng quà cho 2 cơ sở giáo dục (mỗi đơn vị 2 triệu đồng) để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu của các cơ sở GDMN.

Đoàn công tác đã làm việc với đại diện lãnh đạo Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể của huyện về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện. Về cơ bản huyện Hàm Yên đã đạt mục tiêu huy động trẻ nhà trẻ, đến tháng 8/2019, toàn huyện đạt tỷ lệ huy động là 15,8%, vượt 2,5% so với Kế hoạch số 23 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu huy động trẻ đến hết năm 2020, huyện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu giáo viên và phòng lớp học. Việc thành lập mới các cơ sở GDMN ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn do mức thu nhập của người dân còn thấp, công tác tuyển sinh còn khó khăn.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đỗ Minh Tân ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị trong công tác thực hiện Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện xác định việc thực hiện Nghị quyết 73 của ban Thường vụ Tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020; tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục về công tác huy động trẻ nhà trẻ đến trường; truyền thông sâu, rộng đến người dân về Nghị quyết 73 và Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh; có giải pháp khuyến khích thành lập các cơ sở GDMN ngoài công lập theo các hình thức: trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục, nhóm trẻ gia đình; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn để góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, đặc biệt tăng tỷ lệ huy động trẻ ngoài công lập; xem xét vận động cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ít nhất 01 ngày lương để ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, đồ chơi, đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Đoàn công tác thăm và tặng quà Trường MN Nhân Mục, huyện Hàm Yên
Đoàn công tác thăm và tặng quà nhóm trẻ tư thục Siêu Chíp, huyện Hàm Yên
Đoàn công tác làm việc với Huyện ủy và các đoàn thể huyện Hàm Yên
Nhóm trẻ tư thục Siêu Chíp, huyện Hàm Yên

       Vũ Văn Dũng

Bài viết liên quan